Privacyverklaring

Omroepvereniging Stamppot respecteert de privacy van onze (potentiële) leden, klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken.

Omroepvereniging Stamppot is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Omroepvereniging Stamppot neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

Omroepvereniging Stamppot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees hier de complete Privacyverklaring.